Bestemmingsplan “Dokter Larijweg 161, Ruinerwold” (07-03-2018)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Dokter Larijweg 161, Ruinerwold”

Bestemmingsplan “Dokter Larijweg 161, Ruinerwold” (07-03-2018)

RSS

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “Dokter Larijweg 161, Ruinerwold” ongewijzigd vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet in de functiewijziging van een voormalige mestsilo ten behoeve van recreatiedoeleinden. De verandering vindt plaats binnen bestaande bebouwing, de hoofdbestemming blijft wonen. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingebracht.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie