Bestemmingsplan “Dorpsstraat 46, Koekange” (10-11-2016)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Dorpsstraat 46, Koekange”

Bestemmingsplan “Dorpsstraat 46, Koekange” (10-11-2016)

RSS

Op 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “Dorpsstraat 46, Koekange” vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Aanleiding voor het bestemmingsplan vormt een functiewijziging. De voormalige bedrijfsbestemming wordt omgezet in een woonbestemming (gebouwen en bijbehorend erf) en een agrarische bestemming (achterste gedeelte van het perceel).

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie