Bestemmingsplan Dorpsstraat 65 de Wijk en besluit hogere waarden (13-12-2012)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Dorpsstraat 65 de Wijk en besluit hogere waarden

Bestemmingsplan Dorpsstraat 65 de Wijk en besluit hogere waarden (13-12-2012)

RSS

Het bestemmingsplan “Dorpsstraat 65 de Wijk” is op 29 november 2012 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een appartement boven de Welkoop aan de Dorpsstraat 65 te de Wijk.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking op 24 januari 2013.

Onherroepelijk
Het bestemmingsplan is per 24 januari 2013 onherroepelijk.

Besluit hogere waarden
Burgemeester en wethouders hebben op 16 oktober 2012 overeenkomstig artikel 110a Wet geluidhinder (Wgh) hogere waarden vastgesteld omdat uit akoestisch onderzoek is gebleken dat op de gevel van de nieuw te realiseren woning de voorkeursgrenswaarden voor wegverkeerslawaai worden overschreden en er redelijkerwijs geen maatregelen getroffen kunnen worden.


 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie