Bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 9 en Langedijk 2, Koekange’ (27-06-2019)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 9 en Langedijk 2, Koekange’

Bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 9 en Langedijk 2, Koekange’ (27-06-2019)

RSS

Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 9 en Langedijk 2, Koekange’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Het plan voorziet in de omzetting van de voormalige bedrijfswoning in een woonbestemming.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie