Bestemmingsplan ”Ekelenberg, Zuidwolde” (13-07-2017)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan ”Ekelenberg, Zuidwolde”

Bestemmingsplan ”Ekelenberg, Zuidwolde” (13-07-2017)

RSS

Op 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “Ekelenberg, Zuidwolde” vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Het bestemmingsplan Ekelenberg maakt het mogelijk om de voormalige camping te ontwikkelen tot een woongebied met een geheel eigen woonkwaliteit. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan 59 woningen, 6 woon-werk kavels en een zorgcomplex voor circa 60 eenheden. De twee bestaande voormalige bedrijfswoningen maken deel uit van het nieuwe woongebied.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie