Bestemmingsplan Engeland 2a, Ruinen (24-12-2015)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Engeland 2a, Ruinen

Bestemmingsplan Engeland 2a, Ruinen (24-12-2015)

RSS

Het bestemmingsplan Engeland 2a, Ruinen met planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00380-0401 (en bijbehorende ondergrond) is op 10 december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft een functiewijziging op  het perceel Engeland 2a, kadastraal bekend Ruinen sectie L nummer 747. De agrarische bestemming wordt omgezet in twee ‘woonbestemmingen’ in het kader van de ruimte-voor- ruimteregeling. De voormalig agrarisch bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en gecompenseerd met een extra woning.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie