Bestemmingsplan “Gedempte Hoofddiep 11, Kerkenveld” (02-08-2018)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Gedempte Hoofddiep 11, Kerkenveld”

Bestemmingsplan “Gedempte Hoofddiep 11, Kerkenveld” (02-08-2018)

RSS

Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “Gedempte Hoofddiep 11, Kerkenveld” vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Het plan voorziet in een gedeeltelijke verplaatsing van het bestaande bouwvlak om de bouw van een nieuwe ligboxenstal mogelijk te maken.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie