Bestemmingsplan “Gedempte Hoofddiep 4, Kerkenveld” (23-08-2018)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Gedempte Hoofddiep 4, Kerkenveld”

Bestemmingsplan “Gedempte Hoofddiep 4, Kerkenveld” (23-08-2018)

RSS

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “Gedempte Hoofddiep 4, Kerkenveld” ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan voorziet in de verlegging van de bestaande bedrijfsbestemming en het mogelijk maken van bedrijfsbebouwing aan het Gedempte Hoofddiep 4 te Kerkenveld. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingebracht.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie