Bestemmingsplan ‘Gijsselterweg 29 te Ruinen’ (25-04-2013)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan ‘Gijsselterweg 29 te Ruinen’

Bestemmingsplan ‘Gijsselterweg 29 te Ruinen’ (25-04-2013)

RSS

Het bestemmingsplan “Gijsselterweg 29 te Ruinen” met planidentificatienummer ‘NL.IMRO.1690.BP00326-0401’ en ondergrond ‘o_NL.IMRO.1690.BP00326-0401_GBKN.dxf’ is op 11 april 2013 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan
Met het bestemmingsplan wordt een bij de bedrijfsvoering passende bestemming ten behoeve van de bezoekerstuinen op het perceel Gijsselterweg 29 te Ruinen mogelijk gemaakt.

 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie