Bestemmingsplan “Groene Weg 1, Ruinen” (13-10-2016)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Groene Weg 1, Ruinen”

Bestemmingsplan “Groene Weg 1, Ruinen” (13-10-2016)

RSS

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan  “Groene Weg 1, Ruinen” vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan.

De functie van ontmoetingscentrum De Tump is komen te vervallen door de verhuizing naar woonservicecentrum De Priensenije. Het is de bedoeling om de huidige bebouwing op het perceel Groene Weg 1 te slopen en  hiervoor in de plaats 11 woningen te realiseren.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie