Bestemmingsplan “Herontwikkeling Voormalige Horstlocatie de Wijk” (15-05-2015)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Herontwikkeling Voormalige Horstlocatie de Wijk”

Bestemmingsplan “Herontwikkeling Voormalige Horstlocatie de Wijk” (15-05-2015)

RSS

Het bestemmingsplan "Herontwikkeling Voormalige Horstlocatie de Wijk" met planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00351-0401 is op 30 april 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend.

Het bestemmingsplan

Het plan is onderdeel van het Centrumplan de Wijk en omvat de nieuwbouw van een supermarkt en de aanleg van parkeerplaatsen op de voormalige Horstlocatie in de Wijk (grofweg gelegen tussen de parkeerplaatsen bij de Wieker Meule en de Burg. De la Saussaye Briëtweg, kadastraal De Wijk, sectie F, nrs. 2956, 4028, 4027 (deels) en F3022 (deels)).

Hieronder treft u het bestemmingsplan (met bijlagen)  in PDF aan.

 U kunt het plan ook via Ruimtelijke plannen.nl inzien.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie