Bestemmingsplan Hoofdstraat 118 in Zuidwolde (22-09-2011)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Hoofdstraat 118 in Zuidwolde

Bestemmingsplan Hoofdstraat 118 in Zuidwolde (22-09-2011)

RSS

Het bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 118 te Zuidwolde’ is op 8 september 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend. De raad heeft bij de vaststelling geen wijziging(en) in het plan aangebracht.

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt de bouw van een appartementencomplex mogelijk met daarin ruimte voor maximaal 15 woonappartementen. Het stedenbouwkundig plan speelt in op de cultuurhistorische bebouwingswijze aan de Hoofdstraat.

 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie