Bestemmingsplan Hoogeveenseweg 13, Zuidwolde (17-03-2016)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Hoogeveenseweg 13, Zuidwolde

Bestemmingsplan Hoogeveenseweg 13, Zuidwolde (17-03-2016)

RSS

Het bestemmingsplan Hoogeveenseweg 13, Zuidwolde met planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00333-0401 (en bijbehorende ondergrond) is op 25 februari 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft een functiewijziging op het perceel Hoogeveenseweg 13, kadastraal bekend Zuidwolde sectie A nummers 1409 en 537. De agrarische bestemming wordt omgezet in twee ‘woonbestemmingen’ in het kader van de ruimte-voor- ruimteregeling. De voormalig agrarisch bedrijfsbebouwing inclusief bedrijfswoning wordt gesloopt. Er worden twee woningen teruggebouwd.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie