Bestemmingsplan Jan Haarstraat 34-36-38, Kerkenveld (27-03-2014)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Jan Haarstraat 34-36-38, Kerkenveld

Bestemmingsplan Jan Haarstraat 34-36-38, Kerkenveld (27-03-2014)

RSS

In de nieuwe situatie is het gehele perceel (Jan Haarstraat 34-36-38) met de bestaande bebouwing bestemd voor woondoeleinden (kerkje, kosterswoning, pastorie).

 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie