Bestemmingsplan 'Jan Haarstraat tussen 44a en 46 in Kerkenveld' (10-02-2010)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan 'Jan Haarstraat tussen 44a en 46 in Kerkenveld'

Bestemmingsplan 'Jan Haarstraat tussen 44a en 46 in Kerkenveld' (10-02-2010)

RSS

De eigenaren van een perceel tussen de Jan Haarstraat 44a - 46 hebben de gemeente De Wolden verzocht om de bouw van 3 vrijstaande woningen en 2 halfvrijstaande woningen (type twee-onder-een-kap) op het nu onbebouwde perceel mogelijk te maken. Het perceel is gelegen in het oosten van Kerkenveld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft te kennen gegeven mee te willen werken aan het verzoek tot inbreiding. Het aangegeven perceel valt deels binnen het bestemmingsplan Buitengebied en deels binnen het wijzigingsplan ex artikel 11 WRO (Gedempte Hoofddiep, Logtenberg). Volgens dit plan is het niet mogelijk om op dit perceel woningen te realiseren. Daarom wordt er gekozen voor een partiele herziening van het plan.

De herziening van het bestemmingsplan maakt de bouw van vijf woningen planologisch-juridisch mogelijk.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie