Bestemmingsplan Kerkenveld Noord (10-02-2010)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Kerkenveld Noord

Bestemmingsplan Kerkenveld Noord (10-02-2010)

RSS

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld om in de woningbehoefte van de
kern Kerkenveld (gemeente De Wolden) te kunnen voorzien. De uitbreiding past
binnen de uitbreidingsopgave zoals deze in de gemeentelijke Woonvisie is
aangegeven. Daarnaast is zowel in het POP-I als het POP-II rekening gehouden met
de ontwikkeling van deze locatie als woongebied.


Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor de bouw van ongeveer 40 woningen. Het
woningbouwprogramma kan ongeveer 6 jaar in de woningbehoefte voorzien. Door de
uitbreiding wordt de noordzijde van de kern Kerkenveld afgerond.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie