Bestemmingsplan ‘Meeuwenweg 9, Zuidwolde’ (24-01-2019)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan ‘Meeuwenweg 9, Zuidwolde’

Bestemmingsplan ‘Meeuwenweg 9, Zuidwolde’ (24-01-2019)

RSS

Op 29 november 2018 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan ‘Meeuwenweg 9, Zuidwolde’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Het plan voorziet in het veranderen van de woonbestemming in een agrarisch aanverwante bestemming op het perceel Meeuwenweg 9 in Zuidwolde (ten behoeve van een bijzondere paardenhouderij in de vorm van coaching van mensen met paarden en aparte behandeling van paarden).

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie