Bestemmingsplan “Meppelerweg 3, Ruinen” (08-10-2015)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Meppelerweg 3, Ruinen”

Bestemmingsplan “Meppelerweg 3, Ruinen” (08-10-2015)

RSS

Het bestemmingsplan “Meppelerweg 3, Ruinen” is op 24 september 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend.

Het plan

Het betreft hier het bouwen van een nieuwe bedrijfshal ter uitbreiding van het bestaande handelsbedrijf op het perceel Meppelerweg 3 in Ruinen (kadastraal Ruinen, sectie H, nummer 6554).

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie