Bestemmingsplan ‘Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten’ (27-06-2019)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan ‘Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten’

Bestemmingsplan ‘Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten’ (27-06-2019)

RSS

Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan ‘Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Dit plan valt onder de ruimte-voor-ruimte regeling. Met dit plan wordt op de percelen Oshaarseweg 13 te Echten en Middelveenseweg 18 te Zuidwolde voormalig agrarische bebouwing gesloopt. Ter compensatie zal de bouw van een woning op het perceel Middelveenseweg 18 te Zuidwolde mogelijk worden gemaakt.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie