Bestemmingsplan “Noorderweg 3, Zuidwolde” (29-11-2018)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Noorderweg 3, Zuidwolde”

Bestemmingsplan “Noorderweg 3, Zuidwolde” (29-11-2018)

RSS

Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “Noorderweg 3, Zuidwolde” ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan voorziet in de verlegging van de bestaande woonbestemming met bouwvlak om de bouw van een nieuwe woning mogelijk te maken op het perceel Noorderweg 3 te Zuidwolde. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingebracht.

Dit bestemmingsplan is op 22 november onherroepelijk en in werking getreden en is eveneens te vinden op ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatie: NL.IMRO.1690.BP00420-0401

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie