Bestemmingsplan Oosterweg 66 - Jan Haarstraat Alteveer (09-10-2014)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Oosterweg 66 - Jan Haarstraat Alteveer

Bestemmingsplan Oosterweg 66 - Jan Haarstraat Alteveer (09-10-2014)

RSS

Op 25 september 2014  heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Oosterweg 66 – Jan Haarstraat Alteveer“ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt een nieuwe woning ten noorden van het perceel Jan Haarstraat 2 te Alteveer te realiseren. In ruil voor de woning wordt afstand gedaan van de bedrijfsbestemming op het perceel Oosterweg 66 te Alteveer.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 9 oktober 2014 tot en met 19 november 2014 ter inzage. Inzien kan via:
• Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;
• www.dewolden.nl onder inwoners/ bouwen en wonen/ bestemmingsplannen/ in procedure;
• www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00364-0401.

Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Tevens kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie