Bestemmingsplan 'Ruinerweg 4, Echten' (Tearoom) (14-10-2010)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan 'Ruinerweg 4, Echten' (Tearoom)

Bestemmingsplan 'Ruinerweg 4, Echten' (Tearoom) (14-10-2010)

RSS

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken op grond van artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan “Echten-Ruinerweg 4 (tearoom)” op 30 september 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een regeling om de bestaande bebouwing op te knappen, uit te breiden en hierdoor de realisatie van een Engelse Team Room mogelijk te maken.
De uitbreiding vindt plaats op een bestaand perceel waarvan de bestemming gewijzigd wordt van “Woonhuizen”naar “Horeca” (met beperkende categorisering).

 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie