Bestemmingsplan “Ruinerweg 5-7, Echten” (23-08-2018)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Ruinerweg 5-7, Echten”

Bestemmingsplan “Ruinerweg 5-7, Echten” (23-08-2018)

RSS

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “Ruinerweg 5-7, Echten” vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Het plan gaat uit van de realisatie van een pannenkoekenrestaurant op de voormalige locatie van Staatsbosbeheer op het perceel Ruinerweg 7 te Echten. Dit perceel krijgt een horecabestemming (restaurant).

Het perceel Ruinerweg 5 was oorspronkelijk de bedrijfswoning behorende bij de gebouwen van Staatsbosbeheer en maakte tot nu toe in de beheersverordening nog onderdeel uit van de bedrijfsbestemming. Dit perceel krijgt een woonbestemming.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie