Bestemmingsplan Ruinerweg, Echten bos bij RC Van Harte (28-12-2014)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Ruinerweg, Echten bos bij RC Van Harte

Bestemmingsplan Ruinerweg, Echten bos bij RC Van Harte (28-12-2014)

RSS

Het bestemmingsplan “Ruinerweg, Echten bos bij RC Van Harte”  met planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00370-0401
is op 11 december 2014 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan “Ruinerweg, Echten bos bij RC Van Harte” betreft het terugdraaien van de recreatieve bestemming naar de bestemming bos op het perceel gelegen ten noorden/noordoosten van RC Van Harte aan de Ruinerweg te Echten (kadastraal Ruinen, sectie F 2119, deels).

Hieronder treft u het bestemmingsplan (met bijlagen) in PDF aan.

 U kunt het plan ook via ruimtelijkeplannen.nl  inzien.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie