Bestemmingsplan Schottershuizen 23, Zuidwolde (09-03-2017)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Schottershuizen 23, Zuidwolde

Bestemmingsplan Schottershuizen 23, Zuidwolde (09-03-2017)

RSS

Het bestemmingsplan Schottershuizen 23, Zuidwolde planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00398-0401 (en bijbehorende ondergrond) is op 16 februari 2017 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. B&W maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend.

Het bestemmingsplan

Aanleiding voor het bestemmingsplan is het planologisch regelen van een bedrijf met twee gelijkwaardige bedrijfstakken op het perceel Schottershuizen 23 in Zuidwolde. Het betreft een agrarische bedrijf/bouwmaterialenhandel. De huidige bestemming ‘agrarisch bedrijf’ wordt gewijzigd in ‘agrarisch bedrijf’ en ‘Bedrijf-Voormalig agrarisch bedrijf’.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie