Bestemmingsplan Schrapveen 24 Linde (10-10-2013)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Schrapveen 24 Linde

Bestemmingsplan Schrapveen 24 Linde (10-10-2013)

RSS

Burgemeester en wethouders maken bekend dat gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Schrapveen 24 – Linde’ op 26 september 2013 heeft  vastgesteld. De gemeenteraad.

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is opgesteld in verband met plannen de bestaande woning op het perceel Schrapveen 24 met de verdere opstallen te slopen en iets ten zuiden hiervan op het perceel kadastraal bekend Zuidwolde sectie E nummer 5428 weer een nieuwe woning met bijgebouwen te bouwen.
 
 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie