Bestemmingsplan ‘Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe - Ruinerwold’ (28-12-2012)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan ‘Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe - Ruinerwold’

Bestemmingsplan ‘Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe - Ruinerwold’ (28-12-2012)

RSS

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is opgesteld in verband met plannen de recreatieve functie bij de speel- en ijsboerderij De Drentse Koe aan de Wolddijk 23 te Ruinerwold uit te  breiden met behoud van het agrarisch bedrijf. Het plan voorziet ook in landschappelijke inpassing van het bedrijf.
 
 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie