Bestemmingsplan “Veeningerveldweg 4, Veeningen” (26-04-2018)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Veeningerveldweg 4, Veeningen”

Bestemmingsplan “Veeningerveldweg 4, Veeningen” (26-04-2018)

RSS

Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “Veeningerveldweg 4, Veeningen’” ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan voorziet in de vestiging van een paardenhouderij. De toekomstige activiteiten passen niet meer binnen de huidige woonbestemming. Het gebruik van de huidige bebouwing blijft hetzelfde en er wordt de bouw van een rijhal mogelijk gemaakt. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingebracht.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie