Bestemmingsplan voor de Blanken 4 in Ruinen (11-04-2013)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan voor de Blanken 4 in Ruinen

Bestemmingsplan voor de Blanken 4 in Ruinen (11-04-2013)

RSS

De partiële herziening (van het bestemmingsplan Buitengebied de Wolden) “Voor de Blanken 4 Ruinen” is op 28 maart 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend. In de nieuwe situatie zal het gehele perceel Voor de Blanken 4 in Ruinen (kad. Ruinen, sectie K, nrs. 602 en 604) bestemd worden voor bedrijfsdoeleinden.

 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie