Bestemmingsplan ‘Willem Moesweg 4, Veeningen’ (13-10-2016)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan ‘Willem Moesweg 4, Veeningen’

Bestemmingsplan ‘Willem Moesweg 4, Veeningen’ (13-10-2016)

RSS

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplannen  “Willem Moesweg  4, Veeningen“ vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan.

Dit plan voorziet in de sloop van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en de nieuwbouw van een compensatiewoning op het perceel Willem Moesweg 4 in Veeningen, kadastraal bekend Zuidwolde, sectie Q, nummers 2147, 1383 en 1160 (deels). Dit in het kader van het “Ruimte-voor-Ruimte-beleid”.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie