Bestemmingsplan Woningbouw De Meidoorn, Koekange (20-07-2017)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Woningbouw De Meidoorn, Koekange

Bestemmingsplan Woningbouw De Meidoorn, Koekange (20-07-2017)

RSS

Het bestemmingsplan Woningbouw De Meidoorn, Koekange met planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00407-0401 (en bijbehorende ondergrond) is op 6 juli 2017 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft de ontwikkeling van een achttal woningen op het voormalig korfbalveld aan De Meidoorn in Koekange.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie