Bestemmingsplan “Zandwinning Traandijk, uitbreiding en revisie” (31-05-2018)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Zandwinning Traandijk, uitbreiding en revisie”

Bestemmingsplan “Zandwinning Traandijk, uitbreiding en revisie” (31-05-2018)

RSS

Op 5 april 2018 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “Zandwinning Traandijk, uitbreiding en revisie” vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Het plan betreft de uitbreiding van de huidige zandwinning in westelijke richting.  Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de actualisatieplicht van het nu geldende bestemmingsplan Traandijk. Verder maakt het nieuwe bestemmingsplan de ontwikkeling van een drijvend zonnepark mogelijk.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie