Bestemmingsplan “Zuidwolderweg 40, Echten” (11-02-2016)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Zuidwolderweg 40, Echten”

Bestemmingsplan “Zuidwolderweg 40, Echten” (11-02-2016)

RSS

Het bestemmingsplan “Zuidwolderweg 40, Echten” met planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00381-0401 is op 28 januari 2016 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend.

Het bestemmingsplan

De eigenaar van het voormalig agrarisch bedrijf op het perceel Zuidwolderweg 40 te Echten heeft het plan opgevat om gebruik te maken van de ruimte-voor-ruimte regeling. De huidige bedrijfsgebouwen zullen worden gesloopt. Ter compensatie zal er een woning worden teruggebouwd.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie