Bestemmingsplannen “NAM-locatie De Wijk-100 en bijbehorende gasleiding” (10-11-2016)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplannen “NAM-locatie De Wijk-100 en bijbehorende gasleiding”

Bestemmingsplannen “NAM-locatie De Wijk-100 en bijbehorende gasleiding” (10-11-2016)

RSS

Op 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “NAM-locatie De Wijk-100 en bijbehorende gasleiding” vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

De locatie De Wijk-100 maakt deel uit van het project Aardgas+. Met dit project wordt stikstofinjectie toegepast  om de winbare hoeveelheid gas te vergroten.

Het bestemmingsplan “De Wijk-100” voorziet in een nieuwe locatie met twee winputten met bijbehorende aansluitende aardgastransportleiding naar het bestaande tracé. De Wijk-100 is gelegen ten zuidwesten van Echten aan de Kruisweg/Vledders, ten zuiden van de Oshaarseweg.

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie