Facet bestemmingsplan 'Bedrijvigheid Buitengebied' (Vrijkomende Agrarische bebouwing) (05-07-2010)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Facet bestemmingsplan 'Bedrijvigheid Buitengebied' (Vrijkomende Agrarische bebouwing)

Facet bestemmingsplan 'Bedrijvigheid Buitengebied' (Vrijkomende Agrarische bebouwing) (05-07-2010)

RSS
In dit bestemmingsplan is de beleidsnotitie voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) planologisch vertaald. Dit betekent dat in dit bestemmingsplan de mogelijkheden voor bedrijfsvestiging in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zijn uitgebreid. Naast vestiging in het hoofdgebouw behoort ook vestiging in bijgebouwen (bedrijfsgebouwen) tot de mogelijkheden. Ook is de vestiging van bedrijvigheid als ondergeschikte tweede tak of nevenfunctie bij agrarische bedrijven, geregeld. Het bestemmingsplan geldt als aanvulling op een aantal bestemmingsplannen waaronder in ieder geval het bestemmingsplan Buitengebied.

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie