Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 9 en Langedijk 2, Koekange’ (20-12-2018)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In procedure > Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 9 en Langedijk 2, Koekange’

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 9 en Langedijk 2, Koekange’ (20-12-2018)

RSS

Burgemeester en wethouders van De Wolden leggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 9 en Langedijk 2, Koekange’ ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Het plan betreft een verzoek om de voormalige bedrijfswoning om te zetten in een woonbestemming.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage. Inzien kan via:

Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde.

De gemeentelijke website: dewolden.nl/bestemmingsplan

www.ruimtelijkeplannen.nl zoek op adres of planidentificatie: NL.IMRO.1690.BP00433-0301

Zienswijzen

Een ieder kan tijdens bovengenoemde periode van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van De Wolden, Postbus 20, 7920 AA, Zuidwolde. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling tel. 140528.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie