Ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling De Dissel, Ruinerwold” (13-06-2019)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In procedure > Ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling De Dissel, Ruinerwold”

Ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling De Dissel, Ruinerwold” (13-06-2019)

RSS

Burgemeester en wethouders van De Wolden leggen het ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling De Dissel, Ruinerwold” ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Enige jaren geleden is basisschool De Dissel verhuisd. Het is de bedoeling om de huidige bebouwing te slopen en hiervoor in de plaats 11 woningen te realiseren (2 blokken met 4 woningen, 1 blok van 2 woningen en in de toekomst eventueel een vrijstaande woning).

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 13 juni  tot en met 24 juli 2019 ter inzage. Inzien kan via:

Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde.

www.ruimtelijkeplannen.nl zoek op planidentificatie: NL.IMRO.1690.BP00391-0301.

Zienswijzen

Een ieder kan tijdens bovengenoemde periode van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van De Wolden, Postbus 20, 7920 AA, Zuidwolde. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Jenny Nijzing van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (tel. 140528).

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie