Ontwerpbestemmingsplan ‘Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten’ (07-02-2019)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In procedure > Ontwerpbestemmingsplan ‘Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten’

Ontwerpbestemmingsplan ‘Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten’ (07-02-2019)

RSS

Burgemeester en wethouders van De Wolden leggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten’ ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Dit plan valt onder de ruimte-voor-ruimte regeling. Met dit plan wordt op het perceel Oshaarseweg 13 te Echten voormalig agrarische bebouwing gesloopt. Ter compensatie zal de bouw van een woning op het perceel Middelveenseweg 18 te Zuidwolde mogelijk worden gemaakt.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 7 februari 2019 tot en met 20 maart 2019 ter inzage. Inzien kan via:

Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde.

www.ruimtelijkeplannen.nl zoek op planidentificatie:NL.IMRO.1690.BP00446-0301.

Zienswijzen

Een ieder kan tijdens bovengenoemde periode van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van De Wolden, Postbus 20, 7920 AA, Zuidwolde. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0528.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie