Vooraankondiging voornemen bestemmingsplan ‘Ten Arlo 3, Zuidwolde’ (23-01-2019)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In voorbereiding > Vooraankondiging voornemen bestemmingsplan ‘Ten Arlo 3, Zuidwolde’

Vooraankondiging voornemen bestemmingsplan ‘Ten Arlo 3, Zuidwolde’ (23-01-2019)

RSS

B&W maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Ten Arlo 3, Zuidwolde’ wordt voorbereid.

Het bestemmingsplan voorziet in de splitsing van de monumentale boerderij (tot twee wooneenheden) en het bewonen van de bestaande monumentale bijschuur.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt op een nog nader te bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage gelegd en is dan ook te bekijken via onder andere de gemeentelijke website: dewolden.nl en op het gemeentehuis.

De termijn van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan wordt vooraf gepubliceerd in de Wolder Courant, de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening wordt hier gemeld dat er in dit stadium nog geen stukken ter inzage liggen en er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen. Dit komt later in de procedure nog aan de orde

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Umut Demiroglu, via telefoonnummer 14 0528.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie