Jeugd en ondersteuning

Home > Wonen en Leven > Jeugd en ondersteuning

Jeugd en ondersteuning

Jeugdwet

Wat zijn de veranderingen op het gebied van jeugdzorg? Hoe gaat De Wolden de jeugdzorg inrichten voor haar inwoners? En wat betekent dat voor kinderen, jongeren en hun ouders?

Vanaf 2015 is De Wolden verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in haar gemeente. Nu valt de jeugdhulp nog onder drie wetten: de Wet op de jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet. Door één wet en één financieringssysteem kan de gemeente de samenwerking van zorg rondom gezinnen beter organiseren.

Met nieuwe jeugdwet wordt de gemeente onder andere verantwoordelijk voor ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Ook wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, en de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht, hiermee regelen we dat kinderen en jongeren de hulp ontvangen die zij nodig hebben.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie