Kerkenveld

Home > Wonen en Leven > Kerkenveld

Kerkenveld

Geschiedenis Kerkenveld

Kerkenveld is net als Alteveer ontstaan in het voormalige heide- en moerasgebied dat zich uitstrekte van Zuidwolde tot Coevorden. Dit moeras lag ingeklemd tussen de hoge delen van het Drents Plateau en de stuwmorenes uit de voorlaatste ijstijd. Ook hier ontstond een dik pakket veen.

In het begin van de negentiende eeuw was een groot deel van dit moeras al verveend. De grens lag destijds tussen Alteveer en Kerkenveld. De venen van Alteveer waren al vroeg vanuit de marken Steenbergen en Ten Arlo geƫxploiteerd. Dit blijkt uit een overeenkomst uit 1625 tussen de inwoners van de genoemde dorpen en Jonkheer Roelof van Echten. Pas na 1825 werd het Kerkenbovenveen, het latere Kerkenveld, ontgonnen. De dorpsnaam is ontleend aan de marke Kerkenbosch in Zuidwolde. Door de verveningsactiviteiten groeide Kerkenveld vrij snel. In 1881 werd een school in gebruik genomen en in 1900 een kerk. Aan het lange Hoofddiep stonden de meeste huizen voor de veenarbeiders. Naast turfsteken werd er ook boekweit geteeld. Op niet verveende delen werd de bovenlaag van de veenbodem begreppeld, losgehakt, gedroogd en vervolgens in brand gestoken. In de as zaaide men boekweit. Deze werd in het najaar geoogst. De helft van de opbrengst was voor de eigenaar van het veen. De andere helft mochten de veenarbeiders zelf houden.

Na de vervening bleef de afgegraven grond meestal braak liggen. De goedkope grond trok veel Groninger boeren aan, die voldoende kapitaal bezaten om de bodem te ontginnen en een bedrijf op te bouwen. Enkele veenarbeiders slaagden erin om zelf keuterboer te worden. De meesten werden landarbeider bij de grote boeren. De boerderijnaam Nieuw Oldambt aan het Gedempte Hoofddiep getuigt nog van de herkomst van veel boeren. Veel kanalen of wijken verloren hun oorspronkelijke functie, namelijk zorgen voor afwatering en transport van turf en werden gedempt. Voorbeelden hiervan zijn de al genoemde Gedempte Hoofddiep en de Gedempte Wijde Wijk.

Kerkenveld maakt de Dorpsvisie met Alteveer. De dorpen hebben samen een Plaatselijk Belang, een dorpshuis en gezamenlijke verenigingen. Reden genoeg om ook samen een Dorpsvisie te maken. Het Plaatselijk Belang heeft een projectgroep samengesteld en maakt zelf ook deel uit van deze groep. Uitvalsbasis voor de vergaderingen en bijeenkomsten is het dorpshuis Alke. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rond de Dorpsvisie? Kijk dan op www.alteveerkerkenveld.nl.

Tegenwoordig telt Kerkenveld 693 inwoners.

Contact Plaatselijk Belang Alteveer en Kerkenveld

Mevr. I. GrootBeumer
Burgemeester Jansstraat 15
7926 VA Kerkenveld
E. grootbeumerjgb@gmail.com

Dorpsvisie Alteveer-Kerkenveld

De dorpen hebben samen een Plaatselijk Belang, een dorpshuis en gezamenlijke verenigingen. Reden genoeg om ook samen een Dorpsvisie te maken. Het Plaatselijk Belang heeft een projectgroep samengesteld en maakt zelf ook deel uit van deze groep. Uitvalsbasis voor de vergaderingen en bijeenkomsten is het dorpshuis Alke.

Kerkenveld heeft samen met Alteveer sinds juni 2011 een Dorpsvisie. De Dorpsvisie geeft de ideeƫn en verwachtingen weer van de inwoners van het dorp. Wat moet er in Kerkenveld veranderen? Wat moet er behouden blijven? U leest het in de Dorpsvisie.

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie