Koekange

Home > Wonen en Leven > Koekange

Koekange

Geschiedenis Koekange

Ver aan het westelijk uiteinde van de marke Echten lag destijds een veenwildernis. De boeren in Echten zullen er weinig waarde aan gehecht hebben, maar de heer Van Echten zag er mogelijkheden in. Men zal zijn begonnen met het graven van sloten om het water of te voeren. En op het zo droog gehouden land werd koren gezaaid. Verder naar het westen werden koeien geweid. 'Koganc' noemden ze dit op hun Gronings. Het gevolg is geweest dat de Drentse buren het overnamen en Koekange noemden, koeweiden.

Koekange maakte vroeger deel uit van het grote veenmoeras tussen Ruinen en Meppel, van welk moeras het Oorkondenboek voor Drenthe en Groningen al melding maakt in het jaar 1141. Het dorp Koekange is dus een veenkolonie en is als zodanig aan de ligging en de vorm van de landerijen nog duidelijk te herkennen. Koekange telt 2.281 inwoners en is geografisch gezien het hart van De Wolden.

Contact Belangenvereniging Koekange

Mevrouw W.J. de Kleine, secretaris
Nieuwe Erf 14
7958 NE Koekange
E. belangenvereniging.koekange@gmail.com

Dorpsvisie Koekange

Sinds juni 2010 heeft Koekange een Dorpsvisie. Met een Dorpsvisie heeft Koekange een beleid op maat. Voor meer informatie bezoek de website van Belangenvereniging Koekange.

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie