Linde

Home > Wonen en Leven > Linde

Linde

Linde telt 615 inwoners en ligt tussen Zuidwolde en Drogteropslagen. Linde vormt het middelpunt van de buurtschappen Nolde, Schrapveen, Paardelanden en Vuile Riete. De buitenstreek van Linde grenst aan het Reestdalgebied. De basisschool, peuterspeelzaal en dorpshuis zijn aan elkaar verbonden met dichtbij een speeltuin, trapveldje en volleybalveld.

Contact Plaatselijk Belang Linde

Dhr. E. Mensink Lambertus
Struikstraat 6
7925 PR Linde
Tel. 06-14121070
E. plaatselijkbelanglinde@gmail.com

Dorpsvisie Linde

Linde heeft sinds juni 2010 een Dorpsvisie. De Dorpsvisie geeft de wensen en idee├źn weer van het dorp en is tot stand gekomen na maanden van onderzoek en overleg door inwoners. Medewerkers van stichting Welzijn De Wolden en de gemeente ondersteunden hen daarbij.

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie