Stichting OCO voor hulp en advies

Home > Wonen en Leven > Stichting OCO voor hulp en advies

Stichting OCO voor hulp en advies

De onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO-ers) van Stichting OCO kunnen u helpen met vragen en problemen in het sociaal domein. Wilt u Wmo aanvragen? Hebt u een conflict met uw zorgaanbieder? Wilt een herindicatie? Kortom, hebt u vragen over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Wlz (Wet langdurige zorg), Jeugdwet, Participatiewet of Wsw (Wet sociale werkvoorziening)? Neem contact op met Stichting OCO.

Hebt u problemen op het gebied van zorg, veiligheid, wonen, onderwijs, werk, inkomen of financiën? OCO kan u op weg helpen naar de juiste zorg of hulpverlening.

Onafhankelijke cliëntondersteuning van Stichting OCO is onafhankelijk en gratis voor alle inwoners van De Wolden.

Meer informatie

Bel 085-0013157 of mail naar info@stichtingoco.nl voor meer informatie of voor contact met een OCO-er van Stichting OCO voor hulp en advies in De Wolden.

Cliëntondersteuners zijn op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 te bereiken.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie