Omgevingswet

Home > Wonen en Leven > Omgevingswet

Omgevingswet

In 2019 wordt in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet bundelt alle wetgeving en regels voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hieronder vallen de wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Hoe maken we het ook in De Wolden eenvoudig beter?

Doordat de wet- en regelgeving gebundeld en verminderd wordt, zijn de regels overzichtelijker voor inwoners, ondernemers en overheden. De algemene regels van het Rijk worden beperkt, waardoor er meer in te vullen is op lokaal niveau. De gemeente wil deze ruimte invullen samen met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

"De omgevingswet is een middel, het doel is eenvoudig beter!"

Het doel van de invoering is ‘eenvoudig beter.’ Dit betekent:

  • minder en overzichtelijke regels
  • meer ruimte voor initiatieven
  • lokaal maatwerk

In gesprek met inwoners, ondernemers en ketenpartners

In 2017 vindt de verkenningsfase plaats. In deze fase bepaalt de gemeenteraad het ambitieniveau: wat wil onze gemeente bereiken met de Omgevingswet? In dat kader hebben we in het voorjaar van 2017 de gemeenteraad geïnformeerd en een bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners, bedrijven en partners zoals waterschappen, LTO, RUD, GGD, etc.

In de tweede helft van 2017 gaan we verder met het ophalen van informatie bij alle betrokkenen, om zo tot een volledig ambitiedocument te komen.  

Bekijk hieronder het verslag bijeenkomst Omgevingswet De Wolden 11 mei 2017 (PDF).

Aanmelden Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet in De Wolden?
Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Kijkt u dan eens op het Omgevingswet Portaal of Aan de slag met de Omgevingswet.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie