Omgevingswet

Home > Wonen en Leven > Omgevingswet

Omgevingswet

In 2021 wordt in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet bundelt alle wetgeving en regels voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hieronder vallen de wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Hoe maken we het ook in De Wolden eenvoudig beter?

Doordat de wet- en regelgeving gebundeld en verminderd wordt, zijn de regels overzichtelijker voor inwoners, ondernemers en overheden. De algemene regels van het Rijk worden beperkt, waardoor er meer in te vullen is op lokaal niveau. De gemeente wil deze ruimte invullen samen met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Het doel van de invoering is ‘eenvoudig beter’. Dit betekent:

  • minder en overzichtelijke regels
  • meer ruimte voor initiatieven
  • lokaal maatwerk

In gesprek met inwoners, ondernemers en ketenpartners

In 2017 heeft de verkenningsfase plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft het ambitieniveau vastgesteld: wat wil onze gemeente bereiken met de Omgevingswet? In dat kader hebben we in het voorjaar van 2017 de gemeenteraad geïnformeerd en een bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners, bedrijven en partners zoals waterschappen, LTO, RUD, GGD, etcetera.

Toekomstvisie voor De Wolden

De volgende stap voor invoering van de omgevingwet is het opstellen van een omgevingsvisie. De gemeenteraad van De Wolden heeft na de verkiezingen een concept-raadsbreed programma opgesteld over de belangrijkste onderwerpen voor de collegeperiode 2018-2022. In dit concept staat het volgende over de Omgevingsvisie: “In 2018 stellen we een Raadswerkgroep Omgevingswet in. Daarbij gaan we uitgebreid in op de rol en de bevoegdheden van deze werkgroep. Onder andere in relatie tot het gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over invoering van de Omgevingswet. Eén van de uitwerkingen van de Omgevingswet is het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie. In De Wolden doen we dit in 2018-2019. We kiezen ervoor de fysieke thema’s in deze omgevingsvisie uit te breiden met een sociale component. Zo wordt deze omgevingsvisie een volwaardige toekomstvisie voor de komende 15 tot 20 jaar. De huidige toekomstvisie is uit 2006.”

Aanmelden Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet in De Wolden?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Kijkt u dan eens op omgevingswetportaal.nl of aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie