Ondernemersplatform

Home > Wonen en Leven > Ondernemersplatform

Ondernemersplatform

Voor ondernemers in De Wolden is een platform waarin het bevorderen van een gezond en dynamisch economisch klimaat binnen de gemeente centraal staat. Het platform geeft hierover advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Ondernemersplatform De Wolden

De Wolden telt de volgende ondernemerverenigingen:

  • De Wijker Handelsvereniging
  • De Koekanger Middenstandsvereniging
  • Ondernemend Ruinen
  • Ondernemend Ruinerwold
  • Ondernemersvereniging Zuidwolde
  • LTO De Wolden West en Meppel en LTO De Wolden Oost en Hoogeveen
  • Tourist Info De Wolden

Gezamenlijk zijn zij, samen met de gemeente en MKB-Noord, verenigd in het Ondernemersplatform De Wolden.

De algemene doelstelling van het Ondernemersplatform De Wolden is het bevorderen van een gezond en dynamisch economisch klimaat binnen de gemeente De Wolden. Het platform vergadert ongeveer vijf keer per jaar en MKB-Noord bereidt in overleg met de ondernemersverenigingen en de gemeente De Wolden de agenda voor. Daarnaast verstuurt het platform vier keer per jaar een e-mailnieuwsbrief.

Bert Groen is voorzitter van het Ondernemersplatform De Wolden. Hij is bereikbaar via de bedrijvencontactfunctionaris. Wilt u agendapunten indienen voor het Ondernemersplatform? Neem dan contact op met de lokale ondernemersvereniging.

MKB Noord

MKB-Noord is de grootste belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland. Het doel is het creëren van een gunstig en kansrijk ondernemersklimaat. MKB-Noord ondersteunt het ondernemerschap in al zijn facetten en is voortdurend in overleg met overheid, politiek, vakbewegingen, kennisinstituten en overige instellingen en organisaties die invloed uitoefenen op de ontwikkeling en het behoud van ondernemerschap.

Regio Zwolle

Gemeente De Wolden maakt deel uit van de Regio Zwolle. Dit is een licht en flexibel bestuurlijk samenwerkingsverband van 20 gemeenten. De gemeenten zoeken en versterken elkaar op het gebied van infrastructuur, recreatie en toerisme en economie.

“Met het toetreden van De Wolden aan de Regio Zwolle kunnen de Woldense ondernemers profiteren van dit netwerk. Het geeft bijvoorbeeld de kans om kennis te delen en gebruik te maken van elkaars mogelijkheden”, aldus wethouder Gerrie Hempen.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Regio Zwolle? U kunt zich via regiozwolle.info aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Kennispoort

Dankzij de toename van innovaties presteert de Regio Zwolle economisch en maatschappelijk beter. Daarom stimuleert en ondersteunt Kennispoort ondernemers bij de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en organisaties die bijdragen aan de verbetering van het maatschappelijk en economisch rendement van de Regio Zwolle. Meer informatie vindt u op kennispoortregiozwolle.nl en agrifoodinnovatie.nl.

De contactpersoon voor Kennispoort Regio Zwolle is Ynte van der Meer.
T. 06-17105943
E. ynte@kennispoortregiozwolle.nl

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie