Preventiemenu basisonderwijs

Home > Wonen en Leven > Preventiemenu basisonderwijs

Preventiemenu basisonderwijs

In de gemeente De Wolden is in 2018 gestart met het preventiemenu basisonderwijs, omdat er veel preventieactiviteiten op scholen af komen. Veel organisaties willen iets van scholen en vragen
scholen mee te doen aan preventieactiviteiten om de kinderen te bereiken. Om hier meer verbinding in te krijgen en te voorkomen dat dit ad hoc plaats vindt, wordt dit tegenwoordig vanuit het
preventiemenu gebundeld aangeboden. In het preventiemenu staan gastlessen over onder andere financiën, gezondheid, relaties, internetgebruik en weerbaarheid. Het preventiemenu is tot
stand gekomen door een samenwerking tussen gemeente De Wolden, Stichting Welzijn De Wolden, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Actief na schooltijd.

Bewuste keuzes

Met betrokken aanbieders is voor het nieuwe schooljaar een map voor het basisonderwijs gemaakt met het preventieaanbod op een rij. Scholen kunnen hieruit eenmalig duidelijke en bewuste
keuzes maken voor schooljaar 2018-2019. De school ontvangt zodoende een jaarlijks ‘lespakket op maat’. De doelgroep is hierbij groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Meer informatie

Meer informatie over het preventiemenu basisonderwijs kunt u opvragen bij Leoni Pleiter, coördinator preventiemenu, via e-mail l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie