Ranglijst zorgaanbieders

Home > Wonen en Leven > Ranglijst zorgaanbieders

Ranglijst zorgaanbieders

De gemeente De Wolden heeft met 15 aanbieders een contract afgesloten voor thuishulp in het kader van de Wmo. De zorgaanbieders staan in een bepaalde volgorde in een lijst. Deze volgorde wordt bepaald door verschillende aspecten:

  • prijs van de hulp bij het huishouden
  • wachttijd bij het inzetten van hulp
  • klanttevredenheid

De klant mag zelf kiezen

Als een klant in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden via de Wmo, maakt hij of zij zelf de keuze voor een aanbieder. Als de klant niet zelf kiest, kiest de gemeente voor de zorgaanbieder die op dat moment op nummer 1 staat. Het wijzigingsformulier kunt u gebruiken als u bijvoorbeeld een andere zorgaanbieder kiest of voor het stopzetten van de thuishulp.

Hoe kan een ranglijst helpen bij het kiezen van een aanbieder?

In de lijst is niet alleen de volgorde van de zorgaanbieders te zien, maar ook de beoordeling van de criteria waarop die volgorde is gebaseerd. Zo worden de verschillen tussen de aanbieders inzichtelijk. Dat helpt de cliënt om een keuze te maken op basis van de criteria die hij of zij het belangrijkst vindt.

Een korte toelichting op de verschillende onderdelen die de rangorde bepalen:

  • Prijs: De prijs van de thuishulp  is vastgesteld bij het aangaan van het contract op 1 januari 2014. De zorgaanbieders kunnen alleen nog punten verdienen door niet mee te doen aan de jaarlijkse tariefsverhoging. Hoe lager de prijs, hoe meer punten een zorgaanbieder krijgt.
  • Wachttijd: De snelheid van het inzetten van hulp wordt gemeten door wachttijdmeting. Daarin wordt gekeken naar het aantal dagen tussen aanmelding van nieuwe klanten door de gemeente en het inzetten van de eerste keer thuishulp. Van alle nieuwe klanten wordt het gemiddelde hiervan genomen. Hoe langer de wachttijd, hoe minder punten de zorgaanbieder krijgt. De wachttijdmeting vindt na het eerste kwartaal van 2014 elke kwartaal plaats.
  • Klanttevredenheid: De klanttevredenheid wordt gemeten in een tevredenheidsonderzoek. In dat onderzoek wordt onder andere gevraagd welk cijfer de klant geeft aan de aanbieder. Het gemiddelde van deze cijfers wordt gebruikt voor de ranglijst. Hoe hoger het cijfer, des te meer punten de zorgaanbieder krijgt. De aanbieders zijn verplicht om eens in de twee jaar zo’n onderzoek te laten uitvoeren. Omdat niet elke zorgaanbieder dat tegelijk doet, kunnen hiervoor ook elk kwartaal de punten wijzigen.

Opbouw van de ranglijst

In totaal kunnen zorgaanbieders 100 punten verdienen. Daarvan zijn maximaal 40 voor de prijs, 30 voor de wachttijd en 30 voor klanttevredenheid. De ranglijst wordt elk kwartaal bijgewerkt.

Nr. Naam Zorgaanbieder

Thuishulp basis
/Ondersteuning Basis

Thuishulp plus/
Onder-
steuning plus

Rapport
cijfer CTO

Punten CTO
voor ranking
1 Beter Thuis Wonen Thuiszorg bv € 19,59 € 22,48 8,9 21,75
2 Woonzorgentrum ABC = de Stouwe € 19,59 € 22,48 8,3 17,25
3 Thuiszorg Diensten Centrale € 19,59 € 22,48 8,6 19,50
4 CarePool bv   20,60 € 23,50 8,5 18,75
5 St. Zorgcentra Zuidwest Drenthe € 19,59 € 24,54 8,8 21,00
6 Mens en Zorg € 21,57 € 24,54 8,6 19,50
7 Senior Assist Care BV (Arlero Thuiszorg bv) € 21,57 € 24,54 0,0 0,0
8 De Nieuwe Zorg Thuis € 19,59 € 22,48 8,0 15,00
9 Dokter Schoonmaak organisatie bv € 19,59 € 22,48 8,0 15,00
10 Buurtdiensten (st. Buurtzorg Nederland bv) € 20,60 € 23,50 8,7 20,25
11 Chalcedoonzorg BV € 20,81 € 23,70 9,1 23,25
12 Arckin (Zorg-Centraal Meppel) € 19,59 € 22,69 0,0 0,0
13 St. Zorgverlening  DFW € 21,57 € 24,54 8,6 19,50
14 De Zorgzaak bv € 21,57 € 24,54 8,4 18,00
15 BiOns BV € 20,70 € 23,80 0,0 0,00

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie