Beleidsnotitie: Alternatieve energiebronnen

Home > Wonen en Leven > Ruimtelijk beleid > Beleidsnotitie: Alternatieve energiebronnen

Beleidsnotitie: Alternatieve energiebronnen

De gemeenteraad heeft op 29 september 2016 de beleidsnotitie alternatieve energiebronnen vastgesteld. In deze notitie zijn kaders opgenomen waarbinnen het mogelijk is om duurzame energiebronnen te realiseren. De notitie beperkt zich tot de bronnen zon en wind.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie