Beleidsnotitie: Beheersverordening Buitengebied

Home > Wonen en Leven > Ruimtelijk beleid > Beleidsnotitie: Beheersverordening Buitengebied

Beleidsnotitie: Beheersverordening Buitengebied

Op 31 oktober 2013 is de Beheersverordening Buitengebied De Wolden vastgesteld. In deze beheersverordening is de planologisch juridische situatie van het bestemmingsplan Buitengebied De Wolden opnieuw vastgelegd.

Deze beheersverordening speelt echter ook in op kleine ontwikkelingen. Grote ontwikkelingen kunnen niet worden geregeld. Hiervoor zal per ontwikkeling een bestemmingsplan moeten worden opgesteld.

De vastgestelde beleidsnotitie “Beheersverordening Buitengebied” bevat de onderbouwing voor deze bestemmingsplannen en vindt zijn oorsprong in het beleid zoals dat was vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied en onder andere de facetbestemmingsplannen “Bedrijvigheid Buitengebied” en “Verruiming intensieve veehouderij en ruimte-voor-ruimte”. Verder zijn ook de beleidsuitgangspunten m.b.t. kwekerijen, glastuinbouw, nieuwvestiging bedrijven, paardenhouderijen, -fokkerijen, maneges zoals die van toepassing waren in het bestemmingsplan Buitengebied, meegenomen in deze notitie.

De beleidsnotitie is te downloaden en ligt vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde. Tegen de vastgestelde beleidsnotitie is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie